Prednosti naših kampova

Kvalitet a ne kvantitet

Summer  Camp je osmišljen tako da deca uzrasta od 3 do 12 godina provedu 7 nezaboravnih dana sa svojim vršnjacima i uz jedan od naših programa ispune svoj boravak njima prilagođenim sportsko-rekreativnim aktivnostima, kao i aktivnostima edukativnog karaktera u vidu časova stranih jezika, ali i vežbica i časova u prirodi da kroz Montesori pristup uče i istražuju svet oko sebe.

Svaki dan u kampu ispunjen je od jutra do večeri novim sadržajima i iskustvima dok je svaki kamp drugačiji u smislu ponuđenih programa.

Moramo napomenuti da u zavisnosti od programa kampa jedan predavač radi u grupi sa najviše 10 dece kako bi sigurnost dece i pažnja usmerena ka njima bili na najvišem mogućem nivou.

Leto u našem kampu može pružiti Vašem detetu priliku za negovanjem kreativnog duha, razvijanje osećaja samostalnosti, sticanje novih prijateljstava, isprobavanje novih stvari i učenje. Naši predavači i osoblje kroz program podstiču  razvoj i  unapređivanje karatetera kod svakog kampera. Kamp nastoji da neguje talente svakog deteta prilagođavajući se potrebama svakog pojedinca kroz igru i zabavu.Stvaramo okruženje u kome se kamperi osećajući se prijatno, iskušavajući nove stvari i istvoremeno gradeći veštine u aktivnostima koje već vole.

Saradnja sa letnjim kampovima u SAD

Summer Camp zahvaljujući svojim partnerima iz SAD-a pokušava da prenese iskustvo i znanje u organizaciji letnjih kampova iz zemlje u kojoj dečiji kampovi imaju dugu istoriju i porodičnu tradiciju. Čitava lepeza tematski različitih kampova i aktivnosti koja se decenijama razvijala i uobličavala biće jednim delom prenešena i na naše kampove.

Savremene metode učenja

Grupni rad u pozitivnoj i prijatnoj atmosferi, učenje kroz igru i kroz upoznavanje okruženja i životne sredine su samo neke od pristupa u radu sa decom.  Svoje programe realizujemo kroz dobro osmišljene i zanimljive časove u kojima su u centru dešavalja učenici sa njihovim potrebama i interesovanjima. Rad u grupama do 10 dece uz nadzor stručnih lica sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom pružiće mogućnost proširivanja vidika, razmenu iskustva sa vršnjacima kao osamostavljivanje i unapređivanje karakternih osobina.

Boravkom u našem kampu deca mogu razviti veštine komunikacije, uče kako da preuzmu odgovornos, savladaju izazove i steknu samopouzdanje da donose odluke, steknu veštine i puno lepih uspomena boraveći u prirodi i učeči sa vršnjacima.

Šta je Montesori metoda i zašto je bitna

Montesori metoda je dobila ime po Mariji Montesori, lekaru i pedagogu, koja je ceo život posvetila istraživanju značaja ranog razvoja u formiranju čoveka. Sama metoda je vodeća u svetu u obrazovanju i razvoju dece, a primenjuje se u velikom broju dečijih ustanova širom sveta. Ova metoda podstiče razvoj inteligencije, kreativnosti, pažnje, koncentracije i mnoge druge.

U centru Montesori metode je dete koje uči preko interakcije sa okruženjem. Pokret je osnova Montesori metode, pa je fizičkom razvoju i koordinaciji pokreta poklonjena velika pažnja, tako da su ove dve aktivnosti usko povezane i prepliću se u našim kampovima.

Montesori metoda ima bitnu ulogu u radu sa decom u našim programima, pa se tako u nekim našim kampovima ova metoda indirektno provlači kroz sportsko-rekreativne i edukativne sadržaje, dok takođe u ponudi imamo kampove bazirane isključivo po Montesori principima.

Boravak u prirodi i sportsko-rekreativne aktivnosti

Savremeni način života za posledicu ima i nedovoljnu aktivnost čoveka a i dece, što dovodi do gojaznosti u ranoj mladosti kao i do velikog broja deformiteta tokom rasta i razvoja.  Od ključnog je značaja da deca u razvojnom periodu provode što više vremena na otvorenom prostoru i da budu fizički aktivna. Iz tog razloga boravak u prirodi i sportsko-rekreativne aktivnosti u našem kampu imaju ključnu i najbitniju ulogu, a često se i ostale metode i programi prepliću i povezuju sa sportsko-rekreativnim aktivnostima i boravkom u prirodi.

Ko su naši predavači

O deci brinu predavači koji su pažljivo odabrani na osnovu njihvog iskustva iz stuke, iskustva sa decom, kvalifikacija, karaktera i stava.

Naši predavači su stručni, diplomirani učitelji, nastavnici i pedagozi sa velikim iskustvom u radu sa decom. Za svaki program i svaki kamp trudili smo se da pronađemo  kvalitetne, dinamične, entuzijastične predavače koji sa svojim odgovornim i profesionalnim stavovima pristupaju radu sa decom.

Pa tako kampove kroz koje je integrisan Montesori metod vode licencirani predavači od strane Montesori Društva Srbije koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu ovom metodom. Voditelji Montesori radionica ispred Montesori društva Srbije su;

-Eržebet Bedrosian, pedagog, Montesori edukator

-Dajana Šimić, Montesori vaspitač-instruktor

Za jezičke kampove zaduženi su strani predavači kojima je jezik koji predaju maternji, kao i naši diplomirani profesori Filoloških fakulteta, takođe sa velikim iskustvom u radu sa decom.

Što se tiče sportsko-rekreativnih aktivnosti, one su vođene od strane diplomiranih nastavnika fizičkog vaspitanja koji imaju iskustvo u radu u školama, kao i školicama sporta i rekreacije.

Naše osoblje podstiče decu da se aktivno i maksimalno uključe u edukacione, sportske i ostale aktivnosti kampa kako bi kamper pružio maksimum i dostigao maksimalne rezultate tokom boravka u kampu kroz zabavu i igru. Verujemo da deca stiču samopouzdanje sklapanjem novih prijateljstava i isprobavajući različite aktivnosti kroz različite programe koje je kreiralo naše osoblje.

Naša misija i ciljevi

Suština naše misije je da stvorimo okruženje koje je bezbedno i zabavno za decu. Znamo da je najveća briga roditelja prepustiti dete u tuđe ruke. Naši kampovi ispunjavaju sve bezbedosne uslove i naše osoblje ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom a bezbednost nam je na prvom mestu. Mi želimo da se vaše dete oseća bezbedno, da sklapa nova prijateljstva i da usvaja prave vrednosti. Naši predavači znaju  da su veštine koje deca razvijaju u svakodnevnim aktivnostima bitan element za nezavisnos i samostalnost, za prepoznavanje njihovih vrednosti, učimo decu da mogu da daju sve od sebe uz igru i zabavu.

Kamperi ne razmisljaju ni o čemu od ovoga, oni su zauzeti zabavom, preokupirani su trenucima koji će im ostati urezani u sećanju. Motivišemo decu da isprobaju nove stvari. Zabava je ono što stvara prijateljstva i stavlja osmeh na lice svakom detetu. Trudimo se da naučimo decu da sklapaju i neguju prijateljsva što je jedan od naših ciljeva jer će dete voleći kamp, napredovati i zabavljati se samo ako ima drugare sa kojima će prolaziti kroz sve procese učenja i zabave u našem kampu. Učimo decu kako da budu tim, kako deliti i poštovati druge i kako poštovati tuđe vreme, jednom naučeni ostaće im urezano u sećanju. U svetu računara, mobilnih telefona, video igara i filmova, kamp pruža priliku da se deca isključe,povežu  i otkriju svet prirode, sporta, prijateljstava i avantura, cilj nam je da deca izgrade socijalne i komunikacione veštine.

Učenje stranih jezika, potreba a ne luksuz

Vaše dete će imati priliku da uči i unapredi neki od stranih jezika koje imamo u ponudi sa polaznicima svog uzrasta i nivoa zanja. Časovi u manjim grupama u prisustvu STRANIH PREDAVAČA pružaju priliku polaznicima da vežbaju i unaprede svoju konverzaciju, fond reči kao i uopšteno znanje stranog jezika. Učenje stranih jezika kod dece je od ključnog značaja.  Od velike je važnosti to da naši predavači znaju da na pravi način motivišu dete na učenje jezika.

icon-1.png

O nama

Naša agencija poseduje licencu za organizovanje turističkih putovanja OTP 108/2021 kategorije A.
icon-2.png

Adresa

Resavska 16a, Beograd Njegoševa 2 (kod katedrale) Novi Sad
icon-3.png

Kontakt

Radno vreme: 10:00 – 17:00Kontakt: 060/7675011Jezički kampovi: 069/731677

summer-camp © 2024. All rights reserved.