Saradnja sa letnjim kampovima u SAD

Iskustvo i znanje u organizaciji letnjih kampova iz zemlje u kojoj dečiji kampovi imaju dugu istoriju i porodičnu tradiciju.

Leave a comment